Nedan följer exempel på hur planlösningarna brukar se ut.